Hem

För branschaktörer

För kommuner

Skapa konto

Logga in

Sveriges alla markanvisningar på en plats

Markanvisning.se är den marknadsledande plattformen som samlar markanvisningarna från Sveriges 290 kommuner. Vi är en insiktsdriven nationell mötesplats, som utvecklats i nära samarbete med kommuner och branschen.

Alla pågående markanvisningar

Sedan starten 2020 har Markanvisning.se publicerat över 250 markanvisningar. Vi håller koll på alla Sveriges 290 kommuner och vårt kundlöfte är att inom 48 timmar publicera nya markanvisningar från Sveriges 60 största tillväxtkommuner och inom 5 arbetsdagar för övriga, men oftast är vi snabbare än så. Med oss kan ni som branschaktör vara trygg med att inte missa en markanvisningsmöjlighet och därigenom effektivisera ert arbete med projektutveckling.

Malmö: Bostäder/Kommersiellt-Hyllie Öster | Markanvisning.se

Malmö: Bostäder/Kommersiellt-Hyllie Öster

Malmö stad bjuder in till markanvisningstävling i Hyllie om 260 bostäder HR/BR samt en kontorsbyggrätt. Hyllie är Malmös största utbyggnadsområde. Inför sommaren 2021 bor det drygt 5 500 personer i Hyllie och Malmö stad planerar för ytterligare 20 000 Malmöbor i Hyllie. Kommun Malmö kommun Byggrättsvolym 43 000 m2 Typ av förfarande Markanvisningstävling Typ av projekt Kontor/Bostäder HR/BR Pris Priset för bostadsrättsbyggrätten är 5 500 kr/kvm BTA och för kontorsbyggrätten 5 300 kr/kvm BTA, allt i prisnivån juni 2021. Angivet pris gäller under markanvisningstiden, men ska uppräknas med index fr. o. m dagen för beslut om markanvisning. Vid en eventuell förlängning av markanvisningen, skall översyn av priset ske. Försäljningspriserna ska indexuppräknas från 2022-06-01.

Hyresrätterna (Mallbo) upplåts med tomträtt med en första avgäldsperiod om 15 år.
Utvärderingskriterier Utvärderingskriterier för projektförslaget: - Vision & projektkoncept - Projektets genomförbarhet (Beskrivning av JV-samarbete) -... Kommentar på utvärderingskriterier Ett mix-projekt och med en detaljplan sommar under antagande. Fasta priser för...
Sista anbudsdag 15 Okt 2021 Sista dag förfrågor 08 Okt 2021
Anmälan öppen
Utvärdering pågår
Avslutad
Planfas Detaljplanen för Öster om mässan, Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 (Öster om mässan) i Hyllie i Malmö, 5530, har planerad granskning juni och förväntat antagande november 2021. Detaljplanens utformning vad gäller djup, höjd och voly- mer är, inför granskning, anpassad och bedömd utifrån platsens förutsättningar på ett väl avvägt och genomarbetat sätt. Inför antagande av detaljplan kommer endast mindre ändringar att ske. Det finns inget utrymme för att påverka eller ändra detaljplanen. Publicerad 17 juni 2021 Senast ändrad 27 april 2022

Markanvisning.se ger överblick och struktur

Alla markanvisningar presenteras i samma struktur på plattformen. Genom att samla lättöverskådlig information och vår kärnfulla analys av förutsättningar och framgångsfaktorer kan markanvisningar enklare jämföras samtidigt som ni ökar era möjligheter att sticka ut i kommunens urvalsprocesser.

En verktygslåda för bransch och kommun

Markanvisning.se är ett initiativ av konsultföretaget Sharing Capabilities och möjliggjordes av Vinnova i nära samarbete med branschaktörer och kommuner. Sedan starten 2020 har vi samlat över 250 markanvisningar på plattformen, och är i dagsläget över 800 medlemsföretag och organisationer. Genom insikter från över 800 marktilldelningar har vi ett unikt nationellt perspektiv på stadsutveckling och vilka effekter som markverktyget kan skapa.

Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta med analys och rådgivning inom frågor kopplade till markutveckling och samhällsbyggnad, ur både privat och offentligt perspektiv. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan stödja just er verksamhet med i arbetet markanvisningar, organisationsutveckling eller strategiska förmåga.

Verktyg som förenklar och effektiviserar

Se alla markanvisningar

Få enkel överblick över pågående markanvisningar.

Notiser

Få mailnotiser om nya markanvisningar och skapa de bästa förutsättningarna för ert anbudsarbete.

Skräddarsy bevakningar

Anpassa din marknadsbevakning utifrån affärsidé, projekttyp eller geografiskt fokus för er verksamhet.

Analys av markanvisningar

Genom vår kärnfulla analys av utvärderingskriterier ökas era möjligheter att sticka ut i kommunens urvalsprocesser.

Vem fick marken?

Få tillgång till vem som fick marken samt till vilket pris i avslutade markanvisningar.

Vinnande förslag

Se kommunens motivering och det vinnande förslaget för avslutade markanvisningar.

Premium

medlemskap

Kontakta oss om ni är en större organisation och vill ha fler premiumkonton, vi skräddarsyr paket efter era behov.

Ingår:

Se alla markanvisningar

Notiser

Skräddarsy bevakningar

Analys av markanvisningar

Vem fick marken?

Vinnande förslag


3000kr /3 månader

Bas

medlemskap

Ingår:

Se alla markanvisningar

Notiser

Skräddarsy bevakningar

Analys av markanvisningar

Vem fick marken?

Vinnande förslag

Helt gratis

Kontakta oss

Kontakta oss gärna vid frågor om plattformen eller om hur Markanvisning.se kan bidra till er fortsatta utveckling.


Telefon till Johan Brisvall:

070-540 54 44

E-post:

[email protected]