Maraknvisning.se

Markanvisning.se är nu i ett pilotskede, där vi samlar markanvisningar från främst Stockholms, Västra Götalands, Östergötlands, Örebro och Skåne län. På sikt ska markanvisnining.se bli Sveriges mötesplats för stadsutveckling. 

Vad bidrar markanvisning.se med för dig som byggaktör?
För dig som byggaktör kommer markanvisning.se bli en viktig plattform för din affärsutveckling då markanvisning.se samlar Sveriges kommuners markanvisningar på ett ställe istället för 290 olika system. Vi kommer på sikt även kunna exponera era konkurrensfördelar tydligare mot kommuner. Exempel på konkurrensfördelar kan vara ekonomisk stabilitet, olika former av hållbarhetserbjudanden, stadsbyggnadsrenommé etc. Det innebär i praktiken att vi effektiviserar och stärker er affärsutvecklingsförmåga.

Vad bidrar markanvisning.se för dig som kommun?
Valet av byggaktör i tidigt skede är bland det viktigaste och mest strategiska i stadsbyggnadsprocessen en kommun kan göra. För dig som kommun kommer markanvisning.se förenkla att nå ut till marknaden och attrahera rätt aktör till ditt projekt i din kommun. Markanvisning.se kommer även erbjuda en samlad plats för andra erfarenheter och vägval i samband med markanvisningsförfarande.

Vad är en markanvisning?
En markanvisning är en option för en byggaktör att under en viss tid och vissa villkor få förhandla ensam med en kommun om förutsättningarna för ny bebyggelse inom ett visst markområde.

Vilka står bakom Markanvisning.se?

Initiativet och utvecklingen av plattformen görs av det oberoende konsultföretaget Sharing Capabilities AB i nära samarbete med Sveriges kommuner, byggaktörer och branschorganisationer. Sharing Cpabilities stödjer offentliga och privata aktörer i samhällsbyggnadssektorn med affärs- och verksamhetsutveckling.

Är du nyfiken får du gärna kontakta oss så berättar vi mer om hur markanvisning.se är tänkt att utvecklas och hur du kan bidra.
Har du tips om aktuella markanvisningar i landet som borde finnas här? Kontakta i så fall oss på tipsa@markanvisning.se.

Johan Brisvall
Grundare/Initiativtagare Markanvisning.se samt VD Sharing Capabilities