Hem

För byggaktörer

För kommuner

Skapa konto

Logga in

Sveriges alla markanvisningar på en plats

Markanvisning.se förenklar och effektiviserar byggaktörers arbete med projektutveckling. Du som kommun kan enkelt nå ut till fler och hitta rätt aktör för ditt projekt.

Se Sveriges alla markanvisningar

Sverigekartan uppdateras i realtid och ger en snabb överblick över alla aktuella markanvisningar. Här ser du som byggaktör om det finns något stadsutvecklingsprojekt som låter särskilt intressant. Eller funderar du på att etablera dig i en ny del av Sverige? För kommuner är detta ett tillfälle att öka synligheten gentemot aktörer i hela landet. Markanvisning.se är under uppstart och vi har som ambition att publicera så många markanvisningar som möjligt. Hjälp oss gärna att bli bättre genom och [email protected] om nya markanvisningar, tack!

Den senaste markanvisningen:

Malmö: Bostäder/Kommersiellt-Hyllie Öster | Markanvisning.se

Malmö: Bostäder/Kommersiellt-Hyllie Öster

Malmö stad bjuder in till markanvisningstävling i Hyllie om 260 bostäder HR/BR samt en kontorsbyggrätt. Hyllie är Malmös största utbyggnadsområde. Inför sommaren 2021 bor det drygt 5 500 personer i Hyllie och Malmö stad planerar för ytterligare 20 000 Malmöbor i Hyllie. Kommun Malmö kommun Byggrättsvolym 43 000 m2 Typ av förfarande Markanvisningstävling Typ av projekt Kontor/Bostäder HR/BR Pris Priset för bostadsrättsbyggrätten är 5 500 kr/kvm BTA och för kontorsbyggrätten 5 300 kr/kvm BTA, allt i prisnivån juni 2021. Angivet pris gäller under markanvisningstiden, men ska uppräknas med index fr. o. m dagen för beslut om markanvisning. Vid en eventuell förlängning av markanvisningen, skall översyn av priset ske. Försäljningspriserna ska indexuppräknas från 2022-06-01.

Hyresrätterna (Mallbo) upplåts med tomträtt med en första avgäldsperiod om 15 år.
Utvärderingskriterier Utvärderingskriterier för projektförslaget: - Vision & projektkoncept - Projektets genomförbarhet (Beskrivning av JV-samarbete) -... Kommentar på utvärderingskriterier Ett mix-projekt och med en detaljplan sommar under antagande. Fasta priser för...
Sista anbudsdag 15 Okt 2021 Sista dag förfrågor 08 Okt 2021
Anmälan öppen
Utvärdering pågår
Avslutad
Planfas Detaljplanen för Öster om mässan, Detaljplan för del av fastigheten Hyllie 165:61 (Öster om mässan) i Hyllie i Malmö, 5530, har planerad granskning juni och förväntat antagande november 2021. Detaljplanens utformning vad gäller djup, höjd och voly- mer är, inför granskning, anpassad och bedömd utifrån platsens förutsättningar på ett väl avvägt och genomarbetat sätt. Inför antagande av detaljplan kommer endast mindre ändringar att ske. Det finns inget utrymme för att påverka eller ändra detaljplanen.

Ta del av den senaste markanvisningen

Alla markanvisningar presenteras på ett liknande sätt för att enklare kunna bedömas och jämföras. Verkar det intressant? Som premiummedlem får du en kortfattad, kärnfull analys av utvärderingskriterier och andra förutsättningar som ökar dina möjligheterna att sticka ut i kommunernas urvalsprocesser.

Markanvisning.se uppmärksammas

Sharing Capabilities digitala tjänst Markanvisning.se och Trelleborgs stad lyfts fram inom ramen för regeringsuppdraget Våga vara digital. Bakgrunden till regeringsuppdraget är en önskan att visa digitaliseringens möjligheter inom samhällsbyggnadssektorn. Markanvisning.se lyfts fram som ett exempel på hur digitala verktyg kan hjälpa kommuner att erbjuda näringslivet bättre service och samtidigt tillgodose ett växande välfärdsbehov. Regeringsuppdragets målgrupp är beslutsfattande personer inom kommuner och länsstyrelser.

"Det här är ett kvitto på hur vårt digitala initiativ ger nya möjligheten för alla Sveriges kommuner och en bransch i behov av digital omställning."

Johan Brisvall, VD Sharing Capabilities

Vi kan stötta er i ert arbete

Vi är övertygade om att en gemensam plats för landets markanvisningar – som tidigare har hittats hos respektive kommun – är till stor nytta för såväl kommuner som byggaktörer. Samtidigt kan man ibland behöva lite extra vägledning i sitt arbete. Har din kommun en markanvisningstävling på gång? Eller är du som byggaktör redan nu nyfiken på hur du kan nå ökad framgång i kommunala markanvisningsprocesser?

Ni kan prata med oss för att ta del av våra kunskaper och insikter från över 500 marktilldelningar. Vi har 15 års erfarenhet av att arbeta med markutveckling och både ur privat och offentligt perspektiv. Kontakta oss gärna så berättar vi mer och diskuterar hur vi kan stödja just er verksamhet i arbetet med markanvisningar.

Verktyg som förenklar och effektiviserar

Som premiummedlem på markanvisning.se får du följande verktyg för att effektivisera ditt affärsutvecklingsarbete.

Se alla markanvisningar

Samlar Sveriges markanvisningar och förenklar för byggaktörer att värdera och prioritera mellan projekt.

Skräddarsy bevakningar

Anpassa din marknadsbevakning utifrån affärsidé och geografisk fokus för er verksamhet.

Notiser

Med notiser om nya projektmöjligheter skapas de bästa förutsättningar för ert anbudsarbete.

Analys av markanvisningar

En kortfattad analys av utvärderingskriterier så att kommunerna kan locka rätt aktör till sina projekt.

Vem fick marken?

Förbättra dig genom att ta del av kommunernas beslut och motiveringar i marktilldelningar.

Kartverktyg

Ger dig snabbt en möjlighet att bättre förstå projektens geografiska position och förutsättningar.

Om markanvisning.se

Markanvisning.se är ett initiativ av konsultföretaget Sharing Capabilities AB. Vi på Sharing Capabilities har många års erfarenheter av utvecklingsuppdrag för såväl kommuner som privata byggaktörer. Utvecklingen av den här första testplattformen har möjliggjorts av Vinnova tillsammans med Fastighetskontoret i Göteborgs stad och Trelleborgs kommun. I referensgruppen har bland annat Byggvesta Developement AB deltagit. Syftet med Markanvisning.se är att effektivisera och förenkla matchningen av kommunernas mark med rätt byggaktör genom att skapa en samlad nationell mötesplats.

Premium

medlemskap

För företag som vill effektivisera och spara tid på riktigt och bli bättre.

Ingår:

Se alla markanvisningar

Skräddarsy bevakningar

Notiser

Analys av markanvisningar

Vem fick marken?

Kartverktyg


3000 kr /3 månader

Bas

medlemskap

För företag som vill förenkla sin process och få allt på ett ställe.

Ingår:

Se alla markanvisningar

Skräddarsy bevakningar

Notiser

Analys av markanvisningar

Vem fick marken?

Kartverktyg

Helt gratis

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för att diskutera hur ditt företag eller din organisation kan dra nytta av Markanvisning.se eller bidra till den fortsatta utvecklingen


Telefon till Johan Brisvall:

070-540 54 44

E-post:

[email protected]

Tipsa om markanvisningar:

[email protected]